Fassaadid kaetakse Dacora plaatidega nii, et kattematerjali ja seina vahele jääks õhuvahe. See on tuulutatava fassaadi põhimõte. Niisugusel süsteemil on omad eelised.

Ei teki külmasildu
Kuna soojustusmaterjal on väliskattest eraldatud, ei mõjuta seda päikesekiired. Suvel aitab see ruume jahedatena hoida, talvel aga pääseb välja vaid vähene kogus sisemuses olevast soojusest.

Niiskuse väljumine hoone konstruktsioonidest
Liigniiskus on hallituse tekkimise sagedaseks põhjuseks. Niiske soojustusmaterjal minetab oma efektiivsuse. Need probleemid lahendab tuulutusvahe soojusisolatsiooni ja väliskattematerjali vahel.

efh_baesweiler_01 efh_baesweiler_02 efh_baesweiler_03