Katusematerjali vahetades võib vahetamist vajada ka katuse roovitis. Erinevad katusekatted nõuavad erineva paksusega roovlatte. Ka nende paigutustihedus sõltub katusekattematerjalist. Laineplaadiga Balti Laine tuleb roovlatid paigaldada iga 75 cm järel. Teiste katusekatete korral tuleb sõltuvalt kattest paigaldada kaks korda tihedam roovitis – umbes iga 35 cm vahedega.

Enamiku katusekatede paigaldamine nõuab spetsiifilisi teadmisi ja kogemusi, seepärast saavad tööde teostamisega hakkama vaid professionaalid. Eterniidist katusekatet laineplaatide vastu vahetada ei ole keeruline. Profiili Balti Laine korral lihtsustab paigaldust veelgi tehases lõigatud nurgad ja valmispuuritud augud. See vähendab ajakulu ning tagab katusekattematerjali kvaliteetse ülekatmise.