Mineraalvill

Mineraalvill (kivivill ja klaasvill) on tulekindel heli- ja soojusisolatsioonimaterjal, mis kestab väga kaua.