Katuse läbiviigud

Katuse läbiviigud

Ilmselt on igaüks meist näinud erinevaid torusid katuselt välja paistmas. Torud, korstnad ja kõik, mis läbib katust ning paistab väljapoole, ongi lihtsalt öeldes läbiviigud. Antud mõiste võtab kokku palju erineva eesmärgiga elemente, mis on vajalikud hoone ja ruumide mugavaks kasutamiseks. Läbiviike on erinevaid tüüpe, kuid katuse ehitamisel on oluline, et ükski läbiviik ei rikuks katuse niiskuskindlust ja vastupidavust. Siinkohal anname ülevaate erinevatest läbiviikudest ning jagame nõuandeid seoses katuse läbiviikude ehitamisega.

Mis on läbiviigud?

Läbiviik on mõne elemendi läbimineku koht katusest, katuslaest, katusekonstruktsioonist, seinast või seinakonstruktsioonist.

Läbiviigud on subjektiivselt võimalik jagada suurteks ja väikesteks, ümarateks ja kandilisteks.

Suured läbiviigud on näiteks katuseaknad ja -luugid, suure läbimõõduga ventilatsioonitorud, tehnošahtid ja teised konstruktsiooni läbistavad suured elemendid.

Väiksed läbiviigud on katuselehtrid, kanalisatsiooni– ja ventilatsioonitorud, korstnad, turvaelemendid nagu katusepollarid, päiksepaneelide toed, kaabli läbiviigud, antenni läbiviigud, piksekaitsed jne. Väikeste seadmete läbimõõt ei ületa tavapäraselt 30 cm.

Wirplastbaltic-blogs-evo-visi-jumta-segumi-1920x1080px

Mida tähele panna katuse läbiviikude ehitamisel?

Läbiviik katusest vajab tähelepanu, kuna see mõjutab kogu katuse konstruktsiooni ning eelkõige selle niiskuskindlust ja vastupidavust. Seepärast on välja kujunenud üldpõhimõtted, mida tasub läbiviikudega seoses teada:

  • Läbiviigud ehitatakse katustele võimalusel enne katusekonstruktsiooni ehitamist. Valmis katustele läbiviikude ehitamine on  tunduvalt keerukam ja ajamahukam.
  • Läbiviigud ei tohi olla ehitatud üksteisele või teistele vertikaalpindadele liiga lähedale. Minimaalne vahekaugus omavahel või teise vertikaalpinnaga peab olema vähemalt 30 cm. Paljudel juhtudel peab katuse läbiviigu vahe kõrvalkonstruktsioonidega olema 50 cm või rohkem.
  • Võimalusel minimaliseerida läbiikude arv läbi katuse – mida vähem läbiviike, seda parem.
  • Läbiviigud tihendatakse nii auruisolatsiooni- kui ka vettpidavate hüdroisolatsioonikihtidega.
  • Väiksema kaugusega läbiviikude ümber peab ehitama läbiviikudele ühise läbiviigu kasti, mille peale ehitatakse ühine vettpidav- ehk hüdroisolatsioonikiht.
  • Suurele läbiviigule ehitatakse vee pealevoolu poolele vastukalded, et juhtida liikuv vesi läbiviigust mööda. Suur katuse läbiviik tehakse veekindlaks katuse hüdroisolatsioonikihiga. Selleks tehakse läbiviigu vertikaalosale katuse kattematerjalist eraldi ülespöörded vähemalt 30cm kõrguseni. Ülespöörete ülemine äär kaetakse lõpetusplekiga ja tihendatakse oludesse sobiva tihendiga.
  • Väikeste läbiviikude jaoks on saadaval spetsiaalsed läbiviigutihendid. Läbiviigutihendite alumises osas olev ühenduskrae ühendatakse katuse kattematerjaliga. Ümaratele läbiviigutihenditele kinnitatakse ülaserva metallist pingutusriba. Läbiviikude veepidavuse võib tagada ka katuse kattematerjali ülespööretega, mille kõrgus peaks olema samuti vähemalt 30 cm. Tõste ülemine serv tihendatakse hermeetikuga ja tõsteserva ülemisse äärde paigaldatakse kinnitusklamber.
  • Läbiviike ei tohi teha katuse neeludesse, väljaarvatud veeäravoolulehtrid ja veesülitid.

Arvestades kõiki eelnevaid punkte on enne ehitustööde alustamist mõistlik läbiviikude asukohti hoolikalt läbi mõelda ja projekteerida. Selleks, et määrata kindlaks läbiviikude asukohad ja suurused, tuleb arvestada hoone paigutuse, katuse kandevõime, katusekatte ja võimalikke muude takistustega. Läbiviikude hoolikas projekteerimine tagab katusekonstruktsiooni terviklikkuse ning läbiviikude tõhususe.

Erinevad katuse läbiviigud lamekatusel

Lamekatuse läbiviigud saab lisaks suurusele jagada eraldi gruppidesse ka nende konstruktsiooniliste omaduste ning sarnase paigalduse järgi.

Suuremate lamekatuse läbiviikude, nagu katuseaknad, -luugid ja suitsuluugid, paigaldamisel on oluline, et nende ülemine serv oleks vähemalt 30 cm kõrgemal kui valmis katusepind. Aluskonstruktsioonid peavad sisaldama auruisolatsiooni, olema soojustatud ja ühendatud katuse auruisolatsioonikihiga. Läbiviigu aluskonstruktsioon kaetakse väliselt katusekattega ning ülemisse äärde paigaldatakse lõpetusplekid niiskuse vältimiseks. Vajadusel tuleks akende ja luukide vahele lisada spetsiaalsed tihendid.

Järgmiseks võib ühte gruppi paigutada erineva otstarbega vertikaalsed õõnsused/tühimikud hoone konstruktsioonides ehk tehnošahtid. Tehnošahtide, vertikaalsete õõnsuste hoone konstruktsioonides, ehitus nõuab hoolikat planeerimist. Need šahtid on mõeldud erinevate torustike jaoks ning paiknevad katustel. Šahtide ehituses kasutatakse immutatud puitu ja ehitusplaati, väljaviigud on kõrgemal kui 60 cm katuse horisontaalpinnast. Šahtid soojustatakse, kaetakse hüdroisolatsioonikihiga, ning viimistletakse plekist lõpetuspleki ja hermeetikuga. Tehnošahtidele ehitatakse eraldi katus, mille kalle on vähemalt 1:6.

Täiesti eraldi gruppi moodustavad sadeveelehtrid ja veesülitid, kuna nende paigaldusel tuleb järgida mitmeid teistest läbiviikudest erinevaid põhimõtteid. Sadeveelehtrid paigaldatakse katuse madalaimatesse kohtadesse, vähemalt 20 mm madalamale kui üldine katusepind. Lehtri äärik on vähemalt 150 mm lai, paigaldatakse kahe katusekattematerjali kihi vahele. Veesülitid suunavad vee seina või parapeti kaudu. Äärik on samuti vähemalt 150 mm lai ja paigaldatakse sarnaselt katuselehtriga. Isoleerimist nõuavad kõrgemad parapetid või seina läbivad veesülid.

Katuse läbiviikudena võib käsitleda mitmesuguseid rauast elemente, näiteks õhukonditsioneeride ja päikesepaneelide aluskonstruktsioone, toed, piksekaitsed, antennid ning turvaelemendid (redelid, pollarid). Nende paigaldamisel on oluline tagada, et need ei kahjustaks katuse hüdroisolatsioonikihti ning vajadusel tuleks kasutada spetsiaalseid läbiviigutihendeid.

Korstnad nõuavad erilist lähenemist, kuna need peavad olema tulekindlast materjalist. Lamekatusel tuleb korstnate ehitamisel järgida samu põhimõtteid nagu tehnošahtidel: teha ülespöörded, paigaldada plekist ääred ning paigaldada katused.

Katuse hoolduse ja kontrolli käigus on oluline üle vaadata ka kõik läbiviigud.  Regulaarne hooldus ja kontroll aitab tuvastada võimalike kahjustusi. Vajadusel tuleb välja vahetada kulunud tihendid, lahtitulnud ülespöörded või ääreplekid. Sademeveelehtrite puhul tuleb jälgida, et seal ei oleks ummistusi, sügavaid veelompe ega kahjustusi ääriku ja katusekatte ühenduskohtades.  

Erinevad katuse läbiviigud viilkatustele

Viilkatused on populaarsed oma vastupidavuse ja esteetilise väljanägemise poolest, kuid nende efektiivse toimimise tagamiseks on oluline mõista katuse läbiviikude rolli.

Viilkatuse läbiviigud on oluline osa katusekonstruktsioonis, mis tagavad veetiheduse ja kaitsevad hoone sisekeskkonda sademete, tuule ja muude atmosfääri mõjude eest. Läbiviikude paigaldamine nõuab täpset planeerimist ja hoolikat käsitsemist, et tagada katuse terviklikkus ja vastupidavus.

Läbiviikude tüübid võivad varieeruda sõltuvalt katusematerjalist, katuse kaldenurgast ja hoone eripärast.

Oluline läbiviik on korstna läbiviik, mis on vajalik küttesüsteemidele. Korstna läbiviigu paigaldamisel tuleb tagada, et see oleks korralikult isoleeritud ja tihendatud, et vältida lekkeid ja soojustakistuse säilitamiseks. Korstna läbiviikude juures kasutatakse sageli spetsiaalseid tihendusmaterjale ja metallist ümbrisosi.

Veetorude ja ventilatsioonitorude läbiviigud on samuti olulised, et tagada hoone efektiivne toimimine. Torude korrektne paigaldamine ja tihendamine on hädavajalik, et vältida lekkeid ja vee sattumist katusekonstruktsiooni. Ventilatsioonitorude puhul on oluline tagada, et õhuvool oleks takistusteta, tagades nõuetekohase ventilatsiooni hoone sees.

Läbiviikude ümber on sageli vaja paigaldada tihendusmaterjale nagu katuselindid või tihendid, et tagada täiendav veekindlus ja tuuletihedus. Oluline on valida õige tihendusmaterjal vastavalt kasutatavale katusematerjalile ja läbiviigu tüübile.

Mida meie pakume

Bestor Grupp pakub mitmekesiseid ja kvaliteetseid läbiviike erinevatele katusematerjalidele, sealhulgas sindelkatustele, plekk-katustele, kivikatustele ja eterniitkatustele. Lisaks sellele hõlmab meie tootevalik spetsiaalseid läbiviike nagu ventilatsiooni, kanalisatsiooni, antenni, päikesepaneeli ja katuse tuulutuselemente. Need läbiviigud mitte ainult ei taga katuse vastupidavuse ja veekindluse, vaid toetavad ka kogu ehitusprojekti funktsionaalsust ja kaasaegsust.

Kokkuvõtteks

Katustel asuvad läbiviigud mängivad olulist rolli erinevate hoone funktsionaalsust tagavate süsteemide toimimisel.  Seega on läbiviikude korrektne ehitus ja tihendamine vajalik nii hoone eesmärgipäraseks ja mugavaks kasutamiseks kui ka katuse terviklikkuse ja töökindluse tagamiseks. Ükskõik mis läbiviigu paigaldamisel tuleb veenduda, et katus on ühtlaselt hüdroisoleeritud ning läbiviigu juures ei ole lekkimist. Lamekatus peab olema  vettpidav ning läbiviigud hästi funktsioneerivad ja töökindlad. Selleks on oluline kogu katuse, kaasa arvatud läbiviikude regulaarne kontroll ja hooldus.