ETERNIIDI JA CEDRAL VOODRILAUA LADUSTAMINE

ETERNIIDI LADUSTAMINE

Eterniidi ladustamise tingimused

 1. Tooteid tuleb hoida kuivades tolmuvabades ruumides.

Märkus: Selle nõude eiramisel võib esineda plaatide värvi muutumist ja pleekimist.

 • Lahtipakitud plaate ei tohi hoida pudenevate ja tolmavate ehitusmaterjalide läheduses.

Märkus: Selle nõude eiramise korral võivad plaadid kaotada kaubandusliku välimuse.

 • Lahtipakitud toodete ümberladumisel tuleb vältida plaatide värvitud pinna kahjustamist: plaate ei tohi loopida ega maad mööda lohistada.

Märkus: Selle nõude eiramise korral võivad plaadid saada mehaanilisi kahjustusi.

 • Üle kahe tootepaki ei tohi üksteise peale asetada.

Märkus: Selle nõude eiramise korral võivad alumised plaadid saada mehaanilisi kahjustusi.

Kui plaanitakse ladustada õues, tuleb tegutseda vastavalt allpool nimetatud punktidele:

 1. Eemaldage transpordi käigus kasutatud ajutised kiled.
 2. Ladustage alused tasasel pinnal.
 3. Presendiga katmise puhul tuleb aluse kõigil külgedel tagada õhuringlus, et vältida kondentsi teket.

Juhend eterniidi ladustamiseks

Kvaliteetne eterniitkatus õigesti ladustades

„Miks mu katus valge on, kuigi väljas ei ole talv?“ küsib hiljuti paigaldatud eterniitkatuse omanik. Baltikumi ainus kiudtsemendist eterniitplaatide tootja, UAB Eternit Balticu esindajad selgitavad, et katuse valgenemine võib olla põhjustatud eterniidi valest ladustamisest ning katuse välimuse saab taastada pestes katust sidrunhappelahusega. Tootja on koostanud spetsiaalsed juhised eterniidi ladustamise kohta, kuid tihtipeale loetakse kogu informatsiooni hooletult.

Vale suhtumine eterniidi ladustamisesse

Üheks peamiseks ohuks on see, et värvitud eterniitplaate hoiustatakse õues. Tihtipeale arvatakse, et katusematerjal ongi mõeldud õues hoidmiseks, kuid kui eterniit on pakitud kilesse ning hoiustatakse alustel, siis ei saa kogunenud liigne niiskus plaatidest eralduda. Vihm ja lumi põhjustab plaatides oleva lubja migreerumist ning seetõttu muutub nende värv valgeks“ selgitab Eternit Balticu kvaliteediosakonna juhataja Edgaras Norgela, lisades, et valesti ladustatud plaatide vastupidavus aga ei vähene.

Lubjalaigud tekivad plaatidele enamasti peale materjali kuivamist. Kuigi toote kvaliteedi see ei muuda, tuleb meie spetsialistidel tihtipeale inimesi rahustada ning vajalikke konsultatsioone pidada.

Asbestivaba eterniiti tuleb enne katusele paigaldamist hoiustada varikatuse või presendi all, samal ajal tagades õhu liikumise.

Eterniitkatuse ladustamisjuhistega tutvumine

Kõik eelnevad soovitused tulevad pikaajalisest kogemusest. Eterniidi paigaldamisega saavad hakkama ka mitte kõige laialdasemate ehitusteadmistega inimesed, kuid vahel juhtub ka asjatundjatelgi õnnetusi – eterniiti paigaldatakse alt ülespoole ning paremalt vasakule. Kahjuks on ette tulnud ka olukordi, kus on paigaldatud plaate vastupidi – nii, et vihmavesi voolab plaatide vahelt konstruktsioonidesse.

Seega on tugevalt soovituslik tutvuda kõikide juhistega. Eterniidi ladustamise tingimuste rikkumise korral ei vastuta Bestor Grupp AS ega Eternit Baltic võimalike komplikatsioonide eest ja ostja ei saa nõuda kahju hüvitamist või hinna alandamist.

CEDRALI LADUSTAMINE

Voodrilaudu Cedral tuleb hoida euroalustel, millel need tarniti. Kõik toodete veo
käigus kasutatud ajutised kattematerjalid tuleb ära võtta, et kogunenud niiskus eemalduda
saaks. Voodrilaudu tuleb poriplekkide eest kaitsta.

Kui plaanitakse ladustada õues, tuleb tegutseda vastavalt allpool nimetatud punktidele:

 1. Eemaldage transpordi käigus kasutatud ajutised kiled.
 2. Ladustage alused tasasel pinnal.
 3. Ladustage voodrilaudu läbipaistmatu varikatuse või presendi all.
 4. Presendiga katmise puhul tuleb aluse kõigil külgedel tagada õhuringlus, et vältida kondentsi teket.

Alusel hoidmine

Kiudtsemendist voodrilauad tuleb horisontaalselt siledale pinnale asetada. Hoolitsege
vajaliku hulga prusside eest või hoidke voodrilaudu euroalustel. Voodrilaud peavad alati
olema korralikult kinnitatud. Ärge voodrilaudu kunagi seina vastu toetage.

Cedral-ladustamine-

Laudade kaitsmine

Ladustatud voodrilaudu tuleb ümbritseva keskkonna mõjude eest kaitsta. Lahti pakitud
voodrilaudu Cedral ei tohi hoida tolmavate ja peeneteraliste ehitusmaterjalide läheduses.
Laudade märgumisel tuleb pakend avada ja voodrilauad ladustada nii, et need hästi kuivada
saaksid.

Cedral-katmine

Laudade katmine

Tooteid tuleb hoida kuivas ja tuulutatavas ruumis.

CEDRALI TRANSPORT

Cedrali voodrilaudade vedamisel tuleb olla väga ettevaatlik, kuna need võivad katki minna.
Juhul, kui voodrilaudu hoitakse siledal pinnal, tuleb need kogu pikkuse ulatuses
spetsiaalsetele alustele toetada.
Cedrali voodrilaudu on kõige parem kanda küljele pööratult. Kui lauda kantakse üksinda,
tuleb laud enne selle üles tõstmist küljele pöörata, seejärel aga kanda võimalikult laiali
sirutatud kätel, et laud võimalikult hästi toetatud oleks.
Kiudtsemendist voodrilaudade Cedral laadimisel tuleb nende värvitud pinda kahjustuste eest
kaitsta: laudu hunnikust võttes ei tohi neid tõmmata, vaid tuleb ümber laduda üksteise pealt
korralikult maha tõstes.
Voodrilaudade vahel tuleb kasutada polüetüleenkilet. Voodrilaudadel soovitatakse lasta
“aklimatiseeruda” ruumis, kus neid kasutama hakatakse.

Cedral-transport-ja-vedu-ja-ladustamine


Cedral voodrilaudade ladustamise tingimuste rikkumise korral ei vastuta Bestor Grupp AS
ega Cedral võimalike komplikatsioonide eest ja ostja ei saa nõuda kahju hüvitamist või
hinna alandamist.