Fatrafol 814 | Terrassid ja Rõdud

Tootekirjeldus

 • Fatrafol 814 on PVC-P katusekatte membraan, mis sisaldab klaaskiust tugikangast.
 • Fatrafol 814 PVC membraan on mõeldud terrasside ja rõdude katmiseks.
 • Materjal vastab libisemiskindlus nõuetele (vastavalt CSN 74 4505 standardile) ja on sobiv ka avalike hoonete käiguteedele.
 • Fatrafol 814 on vastupidav UV-kiirgusele ja suurtele temperatuuri muutustele.

Kasutamine

 • Materjal sobib ka PVC-ga kaetud lamekatusele kõnniteede rajamiseks.
 • Materjal ei tohi sattuda kontakti lahustitega nagu näiteks: bensiin, atsetoon, õlid, fenool, estrid, ketoonid jne.
 • FATRAFOL 814 katteid saab vastastikku ühendada kuuma õhu keevitusega, ümbritseva õhu temperatuuril peab olema üle 0° C.
Paksus (mm) Laius (mm) Rulli kaal (kg) m²/rull
2,4 1000 39 12

Fatrafol 814 vastab EN 13956 standardis olevatele nõudmistele.

Nähtavad defektid EN 1850-2

Vastavus

Sirgus EN 1848-2

≤ 5 mm

Tasasus EN 1848-2

≤ 5 mm

Mõõtmete stabiilsus EN 1107-2

max. ± 0,2 %

Max.tõmbejõud EN 12311-2

≥ 8 MPa

Rebenemiskindlus EN 12310-2

≥ 130 N

Kokkupandavus madalatel temperatuuridel EN-495-5

≤ -35 °C

Ühenduskoha rebenemise vastupanujõud EN 12317-2

≥ 250 N/50 mm

Ühenduskoha murdumise vastupanujõud EN 12317-2

≥ 600 N/50 mm

Vee tihedus 400 kPa EN 1928

Vastavus

Vastupidavus staatilisele koormusele EN 12730

Vastavus 20kg

Tulekindlus

Klass E

Kokkupuude UV-ga, kõrgenenud temperatuur ja vesi (5000 h) EN 1297

Vastavus, klass 0

Veeauru omadused-tegur µ EN 1931

10500 ± 2500

Kaubamärk

Fatrafol 814 paigaldust tohivad pakkuda vaid selleks volitatud ettevõted ja vastava väljaõppe saanud omaala spetsialistid.

Fatrafol 814 paigaldatakse lähtuvalt tootja poolt esitatud tehnoloogilisest juhendist. Kattematerjal tuleb kinnitada katusekatte stabiilsele osale  spetsiaalsete ankurduselementide abil. Ankurdamisel tuleb silmas pidada membraani mõõtmeid ja ilmastikku ( tuult ). Kattematerjali saab ühendada kasutades kuumaõhu keevitust. Lamineerimist ja ühendamist on võimalik teostada kuni temperatuurini 0 ° C.

Toote dokumendid

  Vaadake kõiki dokumente meie dokumendi registrist.

  Küsi pakkumist