Ventilatsioon

Ventilatsioon suunab välisõhu hoonesse ning jaotab õhu ruumis laiali

Ventilatsiooni üldeesmärk on tagada puhas ja hingamiskõlbulik õhk tubastes tingimustes nii hoonest pärinevate saasteainete lahjendamise kui ka nende eemaldamise kaudu. Maja ventilatsioonil on kolm põhielementi. Ventilatsiooni määr – ruumi juhitava välisõhu hulk ja kvaliteet. Hooned peavad järgima ventilatsiooni-standardeid, mis on elu- ja ärihoonete puhul tavaliselt erinevad. Tavalised ventilatsioonikiiruse mõõtmiseks kasutatavad ühikud on liitrid sekundis (L/s) ja kuupmeetrid tunnis (m3/h). Iga liiter sekundis võrdub 3,6 kuupmeetriga tunnis. Õhuvoolu suund – üldine õhuvoolu suund hoones. Täiusliku süsteemi puhul peaks see kanduma puhtast piirkonnast saastatud tsooni. Õhuvoolu muster – õhuvoolu muster või õhujaotus. Õhku tuleks suunata nii, et see jõuaks igasse tsooni tõhusalt, samuti tuleks ruumis tekkivad saasteained edukalt eemaldada.

Hoone ventilatsiooni tüübid, looduslik- ja sundventilatsioon

Looduslik ventilatsioon

Looduslikud või traditsioonilised ventilatsioonisüsteemid sõltuvad reeglina loodusjõududest, nagu tuul ning sise- ja välisõhu tiheduse erinevusest tulenev termiline ujuvusjõud, mis juhivad välisõhku läbi selleks otstarbeks ehitatud hoone välispiirete avade. Eesmärgipäraselt ehitatud avade hulka kuuluvad näiteks aknad, uksed, katuse- ja ventilatsiooni läbiviigud jne. Hoonete loomulik ventilatsioon sõltub kliimast, hoone projektist ja inimeste käitumisest.

Sundventilatsioon

Sundventilatsiooni puhul juhitakse õhuvahetust mehaaniliselt ning ventilaatorid paigaldatakse tavapäraselt seinte läbiviikudesse või teistesse õhukanalitesse, et õhku ruumi suunata või sealt välja tuua. Mehaaniline süsteem võib lasta õhu sisse lähtudes hoone tsoonidest, sõltumata välise keskkonna muutuvatest tingimustest. Vajadusel korras võib õhk olla töödeldud erineval viisil, näiteks puhastatud, soojendatud, niisutatud jne.

Sundventilatsiooni tüübid, tõmbe- ja sisselaskeventilatsioon

Tõmbeventilatsioon

Väljatõmbeventilatsioon viib õhku ruumist välja, vähendades rõhku hoone sees. Tavaliselt ei ole säärasel süsteemil eraldi komponenti, mis välisõhku tuppa suunaks. Värske õhk siseneb hoonesse läbi konstruktsiooni lekete ja tasakaalustab rõhku. Tavapäraselt sisaldab väljatõmbeventilatsioonisüsteem ühte ventilaatorit, mis on ühendatud hoone väljatõmbepunktiga. Süsteem on suhteliselt lihtne ning madalate kasutamiskuludega. Tõmbeventilatsiooni kasutatakse näiteks niisketes ja kiirelt saastuva õhuga ruumides nagu duširuum, toalett või köök.

Sisselaskeventilatsioon

Sisselaskeventilatsioon kasutab samuti ventilaatorit, kuid selle süsteemi eesmärk on tagada välisõhu sissevool selle hoonesse surumisega. Siseõhk pääseb välja seinalekete või tõmbeventilaatoriga varustatud kanalite kaudu. Tüüpiline sissepuhkeventilatsioon sisaldab ventilaatorit ja torusüsteemi, mille abil värske õhk hoonesse tuuakse.

Soojustagastusega süsteemis on kobineeritud sisselaske- ja tõmbeventilatsioon

Soojustagastusega ventilatsioon kasutab tõmbe- ja sisselaskeventilatsiooni kombineeritud põhimõtteid, kuid süsteem võtab lisaks välja minevast õhust soojuse ning kannab selle üle sisse tulevale õhule. Ruumide ventileerimine toimub konstantselt ning tavapäraselt on ruumidesse sisenev õhk filtreeritud. Soojustagastusega ventilatsioon loob eeliseid!

soodsam Madalamad küttearved

puhas-ohk Puhas õhk ruumis

temperatuur Ühtlane temperatuur

checkmark Ei tekita tuuletõmmet

Burgerhout Hybalans+ ventilatsioonisüsteemid

Bestor Grupp AS on Hollandi päritoluga Burgerhout ventilatsioonisüsteemide ametlik maaletooja Eestis. Näidispakkumise koostamisel oleme lähtunud Hybalans+ seeria modulaarsüsteemist. Siiski on oluline märkida, et iga pakkumine varieerub ning sõltub ventilatsioonivajaduse arvutustest, mille koostab tehniline nõustaja. Ventilatsioonivajaduse põhjal tehakse ruumide kaupa võimsuse arvutused selleks, et valida piisavalt võimekas soojustagastussüsteem või ventilaator. Süsteemi üks suurimaks eeliseks on piirangurõngad, mille ühekordsel kohandamisel ei pea enam edaspidi erinevaid klappe reguleerima. See tagab alati õigesti seadistatud väärtused. Lisaks on õhujaotuskast varustatud akustilise summutiga.

Tüüpkomplekt koosneb kõikidest vajaminevatest komponentidest ning on eelkõige mõeldud ~ 110 m² hoone vajaduste katmiseks. Komplekti kuuluvad:

  • õhutvõtu ja heitõhu torustik koos liidestega, Hybalans+;
  • komplektne jaotuskast, Hybalans+;
  • külgühendusega jaotuskast, Hybalans+;
  • õhuvõtu- ja väljapuhke klapid;
  • piirangurõngad, Hybalans+;
  • õhujagaja üleminekud, Hybalans+;
  • soojusvaheti ja madala erivõimsusega ventilaator koos juhtpuldi ja adabteriga.

Hybalans+ ventilatsioonisüsteemi õhujaotustorustiku orienteeruv HIND ~ 110 m² suuruse hoone katmiseks on alates 1935 € (koos käibemaksuga 2322 €).

Korralik soojusvaheti olenevalt mudelist lisab süsteemi maksumusele minimaalselt 1857.50 € (koos käibemaksuga 2229 €).

Täpse hinna saamiseks täida allolev vorm ja võta meiega ühendust. Kuvatud hinnad on indikatiivsed ning ei sisalda paigaldust, projekteerimist, mõõdistamisi, lisatarvikuid ega -töid.

Küsi pakkumist


    Kontaktandmed