EPS katusesoojustus ja selle paigaldamine

EPS katusesoojustus ja selle paigaldamine

EPS on ehituses üks enimkasutatavaid soojustusmaterjale. EPSi toodetakse vahtplaatidena ning seda saab kasutada peaaegu kõikide hoone osade soojustamisel.  EPS isolatsioon sobib suurepäraselt enamike katuste ehitamisel ning suudab tagada majanduslikult efektiivse ja püsiva soojapidavusega konstruktsiooni.

Mis on EPS ja millised on selle omadused

EPS (expanded polystyrene) materjal ehk vahtpolüstüreen koosneb veeauru mõjul paisutatud vahtpolüstüreeni graanulitest, mis vormis paisudes omavahel ühinevad. EPS koosneb umbes 2% polüstüreenist ja 98% ulatuses õhust. Paisutamise tagajärjel tekib kerge kuid jäik väikse tihedusega poorne materjal. Polüstüreeni graanulitel on osaliselt avatud mikropoorid, kuhu vesi ei tungi, kuid materjalis toimub veeauru liikumine. Seega on tegemist mikropoorse homogeense materjaliga, millel on head ehitusfüüsikalised ja mehaanilised omadused.

EPS soojustusmaterjali põhilised omadused ja eelised:

 • Kerge – EPS soojustusmaterjale on kerge transportida ja katusele tõsta
 • Tugev – materjalil on suur koormustaluvus (üle 50 kPa), mida ei ole võimalik saavutada villisolatsiooniga
 • Hea soojapidavusega – EPS on halb elektrijuht ja hea soojusisolaator. EPSi tüüpiline R-väärtus on 3,8-4,2 tolli kohta, mistõttu on see hea valik soojusisolatsiooniks
 • Niiskuskindel – EPS ei märgu, seega ei riku vihm ja lumi ehitamise ajal materjali omadusi. Materjali ei ole vaja enne katusekattematerjali paigaldamist kuivatada. Materjali veeimavus on oluliselt väiksem kui mineraalvilladel.
 • Heliisolaator – parandab konstruktsioonide helikindlust, kuid ei blokeeri heli täielikult
 • Tuuletõke –  EPS plaat toimib ka tuuletõkkena
 • Loodussõbralik – EPS ei ohusta tervist ja keskkonda. Materjali toodetakse, kasutatakse ja utiliseeritakse ümbritsevat keskkonda ja inimeste tervist kahjustamata.
 • Taaskasutatav – EPS on 100% taaskasutatav
 • Vastupidav – EPS on keemiliselt vastupidav hapetele ja leelistele ning säilitab oma head omadused kogu ehitise kasutusea jooksul
 • Raskesti süttiv – EPS soojustusmaterjalide tootmisel lisatakse tavaliselt tuldtakistavat ainet  antipüreeni. EPS materjali tuleklass vastab sellisel juhul E nõuetele ehk materjal on raskesti süttiv.
 • Puhas ja ohutu –  EPS  materjal ei loo soodsaid kasvutingimusi mikroorganismidele ega taimedele. EPS ei ole mürgine,  ei eralda tolmu, ei tekita nahaärritusi ning on lõhnatu.
 • Lihtne töödelda ja paigaldada – paigaldamine on kiire ja mugav, ei vaja lisakonstruktsioone, saab ehitada erinevaid kaldeid. Töötlemisel ja paigaldamisel ei ole vaja kasutada kaitsevahendeid.
 • Efektiivne – hinna ja kvaliteedi suhte poolest üks efektiivsemaid soojustusmaterjale
 • Mitmekülgne tootevalik – katuse soojustamiseks on turul pakkuda erineva paksuse ja suurusega plaate.
eps

Lamekatuse soojustusmaterjalid

EPS soojustusplaadid on lihtsa paigaldusviisi ning hea soojapidavuse tõttu saanud enimkasutatavaks soojustusmaterjaliks lamekatuste soojustamisel. Tooted sobivad nii ehitatavate kui ka olemasolevate katuste soojustamiseks. EPS tooted on universaalsed ning neid kasutatakse erinevate kandekonstruktsioonidega lamekatustel nagu näiteks raudbetoon, metallprofiil, puitplaadid.

EPS plaatide paigaldusprotsess võib sõltuvalt katuse aluskonstruktsioonist veidi erineda. Siinkohal toome välja põhilised eripärad erinevate katuste puhul:

 • Kandvast profiilplekist aluskonstruktsiooniga lamekatuse korral paigaldatakse vajadusel katuse aluskonstruktsioonile kõigepealt mineraalvill plaadid ehk sängitusplaadid ning alles seejärel EPS plaadid, mis täidavad põhisoojustuse rolli. Mineraalvill sängitusplaatidena kasutatakse villaplaate paksusega 20, 30, 50 mm. See on vajalik tuleohutuse seisukohast, sest mineraalvill suurendab profiilplekist katuse tulepüsivust. Suuremate lamekatuste korral jagatakse katused jäiga mineraalvill soojustusplaatidega eraldi tuletõkketsoonideks. Samuti tekitab selline paigaldusviis ühtlase aluspinna aurutõkke paigaldamiseks.
 • Betoonist vahelaepaneelidele paigaldatakse kõigepealt aurutõkkekiht ning selle peale EPS soojustusplaadid. Üldiselt paigaldatakse EPS plaadid kahes kihis või ühes kihis ning peale pannakse õhuke sile mineraalvillast plaat. Seejärel paigaldatakse katusekate ehk hüdroisolatsioonikiht.
 • Puidust aluskonstruktsiooni puhul kehtivad EPS soojustuskihi paigaldamisel samad põhimõtted kui betoonist konstruktsiooni puhul.  EPS plaadid sobivad ka puidust kaldkatuste soojustamiseks.

EPS plaatide paigaldamise põhimõtted ja juhised

EPS plaatide kasutamine lamekatuse konstruktsioonis on väga mugav ja levinud suuresti ka selle pärast, et EPS plaatidega on kerge ehitada lamekatuse kaldeid ja vastukaldeid. Konkreetsele katusele sobivad soojustusplaadid koos vajaliku kaldega lõigatakse valmis juba tehases vastavalt katuse projektile. Seega soojustusmaterjali objektile jõudes, tuleb see lihtsalt katusele õiges järjestuses paika panna. Valmis lõigatud kaldega plaadid teevad katuseehitajate töö lihtsamaks ning kiiremaks. Soojustusega kallete ehitamine vähendab katusekonstruktsiooni omakaalu ja suurendab samas ka soojustuse kihti, mis annab kogu katusepinna kohta konstruktsioonile parema soojapidavuse. Seega on EPS-plaatidega katusele antud kalle kergem kui mis tahes muul viisil teostatud lahendus.

Siinkohal toome välja mõned EPS plaatide paigaldusega seotud üldpõhimõtted ja juhised:

 • EPS plaate paigaldatakse vähemalt kahes kihis, vältides eri kihtide vuukide kokkulangemist. Soojalekete vähendamiseks tuleb jälgida, et plaatide vahele ei tekiks tühimikke. Selleks peab vältima erinevas kihis olevate plaadivuukide kohakuti sattumist ning soojustusplaadid tuleb  paigaldada võimalikult tihedalt üksteise vastu. Soojustusplaatide ebatihedad liitekohad tuleb tihendada ehitusvahuga. Alumine kiht on nõutud paksusega soojapidavuse tagamiseks ja pealmine kiht on kallete andmiseks.
 • Sõltuvalt katusekatte rullmaterjalist (bituumenrullmaterjal, PVC, EPDM) kasutatakse EPS-i tihti lamekatuse põhisoojustusena ning selle peale paigaldatakse õhuke umbes 20mm paksune kõva mineraalvillast isolatsioonikiht. Tavaliselt kasutatakse sellist lahendust bituumenrullmaterjalist katusekatte puhul.
 • Katuse tuulutuse tagamiseks lõigatakse EPS-i pealispinda tuulutuse peakanalite sooned, mis ühendavad villaplaatide tuulutussooned katusetuulutitega ja lõigatakse risti villaplaatide tuulutussoontega.
 • Kattematerjalid ja isolatsioon kinnitatakse katuse aluspinnale mehaaniliselt. Selleks kasutatakse üldjuhul spetsiaalseid tüübleid.
 • EPS plaatide hüdrofoobsus kindlustab, et ehituse ajal ootamatult esinevad sademed ei imbu soojustusse ning materjali isolatsiooniomadused ei saa kahjustada. Sellegipoolest tuleks paigaldamisprotsessi vaheaegadeks katta soojustuskiht selliselt, et oleks takistatud vee sattumine paigaldatud kihtide vahele ja alla.
 • Vastavalt katuse aluskonstruktsioonile, soojustuskihtide paksusele ning hoone ja katuse eripärale kasutatakse erineva tugevusklassiga tooteid. Lamekatuste soojustamisel kasutatakse peamiselt tooteid EPS 50 ja EPS 60.
 • Terrasside, rõdude ja muude käidavate/sõidetavate katuslagede korral on soovitatav kasutada tooteid EPS 100 ja EPS 200.

Kokkuvõtteks

EPS ehk vahtpolüstüreenplaat on loodussõbralik ja väga paljude heade omadustega soojustusmaterjal. EPS sobib eriti hästi lamekatuste soojustamiseks, kuna sellega saab ehitada vajalikke kaldeid ja vastukaldeid. EPS plaatide paigaldus ja käsitlemine on mugav ja lihtne. EPS plaatidega lamekatuse soojustamise peamine eelis villsoojustuste ees on suurem niiskuskindlus ja teatud juhtudel ka soodsam hind. Samas on EPS kõrval olemas veelgi kõrgemate niiskuskindluse ja vastupidavuse näitajatega soojustusmaterjale, mille hind on aga paratamatult kallim kui EPS-il. EPS on seega kuluefektiivne lahendus ning on seetõttu populaarne valik madalama eelarvega ehituse puhul, tagades samal ajal väga hea soojustuse kvaliteedi.