Fatrafol 803/V | Hüdroisolatsioon

Tootekirjeldus

  • Fatrafol 803/V on armeerimata plastifitseeritud polüvinüülkloriidist (PVC-P) põhinev membraan.
  • Materjalil on suurepärane keemiline vastupidavus enamiku anorgaaniliste hapete ja leeliste vastu ning nende soolade suhtes.
  • Fatrafol 803/V sobib maapealsete ja maa-aluste hoonete hüdroisolatsiooniks.
  • Fatrafol 803/V PVC membraan loob efektiivse radoonbarjääri.
  • Tootja annab garantii 1,2 mm paksusele materjalile 12 aastat ja 1,5 mm paksusel 15 aastat.

Kasutamine

  • Kasutatakse veekonstruktsioonide, maa-aluste mahutite, šahtide, põllumajandushoonete ja tööstustoodete hoidlate isoleerimiseks.
  • Soovitatav säilitustemperatuur on alates -5 ° C kuni +30 ° C.
  • Toodet on vaja kaitsta võimalike vigastuste eest ehitusplatsil.
  • Soovitatav on kaitsta materjali ilmastikumõjude eest kuni paigalduseni.
Paksus (mm)Laius (mm)Rulli kaal (kg)m²/rull
1,0130039
1,5130026
1,0200060
1,520002040

Fatrafol 803/V on osa hüdroisolatsiooni süsteemist FATRAFOL-H. Fatrafol 803/V vastab polümeerile esitatavatele nõuetele ja
geosünteetilised tõkked vastavalt standardile EN 13491.

Nähtavad defektid EN 1850-2

Vastavus

Sirgus EN 1848-2

≤ 50 mm

Tasasus EN 1848-2

≤ 10 mm

Ühenduskoha murdumise vastupanujõud EN 12317-2

≥ 1000 N/50 mm

Vee tihedus 400 kPa EN 1928

Vastavus

Vastupidavus staatilisele koormusele EN 12730

Vastavus 20kg

Tulekindlus

Klass E

Bränd

FATRAFOL 803/V paigaldust tohivad pakkuda vaid selleks volitatud ettevõtted ja vastava väljaõppe saanud omaala spetsialistid. FATRAFOL 803/V paigaldatakse lähtuvalt tootja poolt esitatud tehnoloogilisest juhendist. FATRAFOL 803/V ribad ühendatakse tavaliselt kahe rööpaga kuuma kiilu abil või kuumaõhukeevitusega.

Toote dokumendid

Vaadake kõiki dokumente meie dokumendi registrist.

Küsi pakkumist


Kontaktandmed