Katusekate: Millised on 2 levinumat katusetüüpi?

Katusekate: Millised on 2 levinumat katusetüüpi?

Ükskõik millise hoone või rajatise ehituse projekteerimisel tuleb  lisaks kõigele muule valida hoonele ka sobiv katus. Katuse valik sõltub paljudest erinevatest asjaoludest, sealhulgas ehitise otstarbest, kontsruktsioonist, nõuetest, kliimast ja muidugi ka omaniku soovist. Arvestades Eesti ilmastiku, peab katus kinni pidama tuult ja vihma, taluma suurt lumekoormust ning pakkuma kaitset kõrvetava päikese eest. Vastavalt eelnimetatud aspektidele valitakse välja sobiv katusetüüp ja katusekate. Vahel juhtub, et majaomanik soovib endale kindlat meelepärast katusekatet, kuid seda pole etteantud katusetüübile võimalik paigaldada. Seepärast on tähtis eelkõige paika saada katusetüüp ja seejärel valida sobiv katusekate.

Üldjoontes on katusetüüpe kaks: viilkatus ja lamekatus.

Viilkatus

Kõige tavapärasem viilkatus on selline, millel on kaks kallet ja vertikaalsed otsaseinad.

Viilkatusel on palju erivorme, mille ühiseks jooneks on suur katusekalle või kalded ning erinevus seisneb katuse kaldepinna kujus. Viilkatuse alaliigid on näiteks kelp-, mansard-, püramiidi-, koonuskatus ning veel mitmed erivormid. Viilkatus on üks populaarsematest katusetüüpidest eramute ja väikehitiste ehitamisel. Selle suur eelis seisneb kiires veeäravoolus, kuna vesi voolab mööda katust alla. Samuti on viilkatusele võimalik valida katusekate paljude erinevate variantide seast: katusekivi, eterniit, erineva profiiliga katuseplekk, puit-, laast-, rookatus, puit- või bituumensindel, rullmaterjal.

Vastavalt katusekatte valikule saab ehitada sobivat katusekontsruktsiooni. Kui eramu omanik soovib endale näiteks kivikatust, siis peab katusekonstruktsioon olema tavapärasest tugevam. Sama põhimõte kehtib pea iga katusekatte puhul ehk katusekonstruktsioon ja -kate käivad käsikäes.

Lamekatus

Lamekatus erineb  viilkatusest katusekalde poolest.  Nime järgi võib oletada, et selline katus peab olema täiesti lame, kuid tegelikult loetakse lamekatuseks katust, mille kalle on 10° või väiksem (kalle rõhtpinna suhtes on 1:10 või väiksem).

Lamekatustena käsitletakse ka muutuva kaldega rullmaterjalist kattega katuseid, kus kalle võib olla 0 kuni 90 kraadi (kuplid, kaared, erikujud) ning katuste ehitamisel kasutatakse lamekatuste ehitamise materjale ja tehnoloogiat.

Lamekatus on oma olemuselt ja konstruktisoonilt lihtsam kui viilkatus ning seepärast on selle ehitamine üldiselt odavam. Lamekatuseid kasutatakse nii eramajadel, korterelamutel, sauna- ja grillmajadel, kuid eelkõige on see kõige populaarsem katusetüüp äri-, tööstus- ja laohoonetel.

Tavaliselt koosneb lamekatus mitmest materjalikihist, sealhulgas veekindlast membraanist, isolatsioonist ja kaitsekihist. Selline materjalikombinatsioon on loodud selleks, et tagada vastupidav ja ilmastikukindel katus, mis võib nõuetekohase hoolduse korral kesta aastakümneid.

SBS katusekate – paigaldamine tõrvikuga

Lamekatuse liigid

Lamekatuseid saab liigitada erinevate omaduste järgi:

Soojustuse järgi – soojustatud või  soojustamata katused (katuslaed)

Konstruktsiooni järgi – tuulutatavad või suletud katuslaed

Kasutuse järgi –  tavakatus, pööratud katus, käidav katus

Veeäravoolu süsteemi järgi  – sisemise või välise veeäravooluga katus

Mitmel liigil on olemas ka alaliigid ning hea katusespetsialist oskab kindlasti nimetada veel palju omadusi, mille järgi saaks lamekatuseid liigitada.

Vaatamata lamekatuse olemuse lihtsusele on see tegelikult väga mitmekülgne. Seepärast on oluline juba ehituse planeerimisel teada hoone ja katuse otstarvet, ehituse nõudeid, eelarvet ning omaniku soovi. Nende järgi saab teha valiku nii soojustuse, veeäravoolu kui ka muude konstruktsiooniliste lahenduste osas.

Lamekatuse eelised

Eelpool sai juba mainitud, et lamekatuse ehitamine on üldiselt odavam kui viilkatuse paigaldamine. Põhjusi, miks valida just lamekatus, on veel mitmeid:

  • Soodne – ehitamiseks vajaminevad materjalid on soodsamad ning materjalikulu väiksem.
  • Lihtne paigaldada – tööjõudu kulub vähe, paigaldamisvahendid on lihtsad. Üldiselt tellitakse lamekatuse ehitustööd professionaalidelt, kuid teema spetsiifikaga ennast kurssi viies on täiesti võimalik sellega ka ise hakkama saada.
  • Lihtne parandada – katusematerjaliks on üldiselt rullmaterjal, mida on kerge hooldada ja remontida. Lamekatuse remontimise protsess on ohutu ja ei vaja erilisi ettevalmistusi.
  • Annab lisaruumi – lamekatusel on rohkem kasutatavat ruumi, mida saab kasutada päikesepaneelide, kliimaseadmete ja muude seadmete jaoks.
  • Palju kujundamisvõimalusi – katusekatte materjali ja värvi valik on väga lai. Lamekatus sobib hästi muru- või mätaskatuseks. Samuti saab sellele valida mõni moodne eridisain.
  • Vastupidav ja ilmastikukindel – kattematerjal on väga hea vettpidavusega ning elastne, mis tagab vastupidavuse mehaanilistele kahjustustele.

Lamekatuse Kattematerjalid

Kõige levinumad lamekatuse kattematerjalid on SBS bituumenmaterjalid, PVC rullmaterjalid ja EPDM kummimaterjalid. Ükski materjal ei ole teisest parem ning sobiva katte valimine sõltub konkreetsest objektist ning paljudest lisaasjaoludest.

Eestis on kõige populaarsem katusekate SBS rullmaterjal, kuna see on taskukohane, väga elastne ning lihtne paigaldada ja hooldada. Samas näiteks käidavale terrassrõdule sobib hästi PVC kate, kuna see on vastupidavam. EPDM materjal on samuti väga tugev ning sobib hästi peaaegu kõikidele aluspindadele.

Lamekatuse kattematerjalide tootjaid on palju ning nende toodete valik on väga lai. Õige ja sobiva valiku tegemiseks on soovitatav kasutada spetsialisti abi.

Kokkuvõtteks

Viil- ja lamekatused on Eestis kõige levinumad katusetüübid, millel on omakorda veel mitmeid alaliike. Viilkatus on klassikaline ja ajalooliselt kõige enam kasutusel olnud katuse tüüp. Tänapäeval kasutatakse mõlemaid nii elumajadel kui ka muudel väikeehitistel. Lamekatus on lisaks ka suurepärane katuselahendus  äri- ja tööstushoonetele. Tänu kulude kokkuhoiule, lihtsale paigaldamisele ja paljudele kujundusvõimalustele on lamekatus muutumas üha populaarsemaks.