Aquaplast 805/V | Veekogude sisekate

Tootekirjeldus

Aquaplast 805/V kasutatakse aiatiikide, kalatiikide, biotoopide ja muude veekonstruktsioonide vett mitte läbilaskva sisekattena. Materjal hoiab täielikult ära lekked ja on vastupidav ka taimede juurde läbitungimisele.

  • Aquaplast 805/V on plastifitseeritud polüvinüülkloriidil põhinev tugevdamata membraan (PVC-P).
  • Materjalil on väga hea keemiline vastupidavus kõigi looduslike ühendite vastu, sõltumata vees lahustunud mineraalide ja orgaaniliste ainete kogusest.
  • Aquaplast 805/V on vastupidav UV-kiirgusele.
  • Materjal on kaladele ja veetaimedele kahjutu.
Paksus (mm) Laius (mm) Rulli kaal (kg) m²/rull
1,0 2000 60
1,5 2000 40
2,0 2000 30

Aquaplast 805/V on osa hüdroisolatsiooni süsteemist FATRAFOL-A. Fatrafol A kattematerjalid on mõeldud aiabasseinide, tiikide, järvede, biotoopide ja muude veekogude hüdroisolatsiooniks.

Aquaplast 805/V vastab polümeerile esitatavatele nõuetele ja geosünteetilised tõkked vastavalt standardile EN 13491.

Nähtavad defektid EN 1850-2

Vastavus

Sirgus

≤ 50 mm

Max.tõmbejõud EN 12311-2

≥ 720N/mm – ≥ 820N/mm

Rebenemiskindlus EN 12310-1

≥ 200 N – ≥ 240 N

Ühenduskoha murdumise vastupanujõud EN 12317-2

≥ 550 N/50 mm – ≥ 650 N/50 mm

Vee tihedus 400 kPa EN 1928

Vastavus

Vastupidavus staatilisele koormusele EN 12730

Vastavus 20kg

Kaubamärk

Aquaplast 805/V paigaldust tohivad pakkuda vaid selleks volitatud ettevõtted ja vastava väljaõppe saanud omaala spetsialistid. Aquaplast 805/V paigaldatakse lähtuvalt tootja poolt esitatud tehnoloogilisest juhendist.

Toote dokumendid

Vaadake kõiki dokumente meie dokumendi registrist.

Küsi pakkumist