Aquaplast 825/V | Veekogude sisekate

Tootekirjeldus

Aquaplast 825/V kasutatakse veehoidlate hüdroisolatsioonina. Materjali võib kasutada sisekattena mahutites ja teistest konstruktsioonides, mis puutuvad otseselt kokku joogiveega. Materjal ei ole ette nähtud kasutamiseks basseinides.

  • Aquaplast 825/V on plastifitseeritud polüvinüülkloriidil põhinev tugevdamata membraan (PVC-P).
  • Aquaplast 825/V on vastupidav UV-kiirgusele.
Paksus (mm) Laius (mm) Rulli kaal (kg) m²/rull
1,0 2000 60
1,5 2000 40

Aquaplast 825/V on osa hüdroisolatsiooni süsteemist FATRAFOL-A. Fatrafol A kattematerjalid on mõeldud aiabasseinide, tiikide, järvede, biotoopide ja muude veekogude hüdroisolatsiooniks.

Aquaplast 825/V vastab polümeerile esitatavatele nõuetele ja geosünteetilised tõkked vastavalt standardile EN 13491.

Nähtavad defektid EN 1850-2

Vastavus

Sirgus

≤ 50 mm

Max.tõmbejõud EN 12311-2

≥ 12-15 N/mm2

Rebenemiskindlus EN 12310-1

≥ 160 N – ≥ 240 N

Ühenduskoha murdumise vastupanujõud EN 12317-2

≥ 460 N/50 mm – ≥ 650 N/50 mm

Vee tihedus 400 kPa EN 1928

Vastavus

Vastupidavus staatilisele koormusele EN 12730

Vastavus 20kg

Kaubamärk

Aquaplast 825/V paigaldust tohivad pakkuda vaid selleks volitatud ettevõtted ja vastava väljaõppe saanud omaala spetsialistid. Aquaplast 825/V paigaldatakse lähtuvalt tootja poolt esitatud tehnoloogilisest juhendist.

Toote dokumendid

Vaadake kõiki dokumente meie dokumendi registrist.

Küsi pakkumist