Fatrafol 803/V | Hüdroisolatsioon

Tootekirjeldus

 • Fatrafol 803/V on armeerimata plastifitseeritud polüvinüülkloriidist (PVC-P) põhinev membraan.
 • Materjalil on suurepärane keemiline vastupidavus enamiku anorgaaniliste hapete ja leeliste vastu ning nende soolade suhtes.
 • Fatrafol 803/V sobib maapealsete ja maa-aluste hoonete hüdroisolatsiooniks.
 • Fatrafol 803/V PVC membraan loob efektiivse radoonbarjääri.
 • Tootja annab garantii 1,2 mm paksusele materjalile 12 aastat ja 1,5 mm paksusel 15 aastat.

Kasutamine

 • Kasutatakse veekonstruktsioonide, maa-aluste mahutite, šahtide, põllumajandushoonete ja tööstustoodete hoidlate isoleerimiseks.
 • Soovitatav säilitustemperatuur on alates -5 ° C kuni +30 ° C.
 • Toodet on vaja kaitsta võimalike vigastuste eest ehitusplatsil.
 • Soovitatav on kaitsta materjali ilmastikumõjude eest kuni paigalduseni.
Paksus (mm) Laius (mm) Rulli kaal (kg) m²/rull
1,0 1300 39
1,5 1300 26
1,0 2000 60
1,5 2000 20 40

Fatrafol 803/V on osa hüdroisolatsiooni süsteemist FATRAFOL-H. Fatrafol 803/V vastab polümeerile esitatavatele nõuetele ja
geosünteetilised tõkked vastavalt standardile EN 13491.

Nähtavad defektid EN 1850-2

Vastavus

Sirgus EN 1848-2

≤ 50 mm

Tasasus EN 1848-2

≤ 10 mm

Ühenduskoha murdumise vastupanujõud EN 12317-2

≥ 1000 N/50 mm

Vee tihedus 400 kPa EN 1928

Vastavus

Vastupidavus staatilisele koormusele EN 12730

Vastavus 20kg

Tulekindlus

Klass E

Kaubamärk

FATRAFOL 803/V paigaldust tohivad pakkuda vaid selleks volitatud ettevõtted ja vastava väljaõppe saanud omaala spetsialistid. FATRAFOL 803/V paigaldatakse lähtuvalt tootja poolt esitatud tehnoloogilisest juhendist. FATRAFOL 803/V ribad ühendatakse tavaliselt kahe rööpaga kuuma kiilu abil või kuumaõhukeevitusega.

Toote dokumendid

  Vaadake kõiki dokumente meie dokumendi registrist.

  Küsi pakkumist