Fatrafol 807/V | Liimkatused

Tootekirjeldus

 • Fatrafol 807/ V on PVC-P baasil valmistatud kattematerjal, mis on armeeritud polüestervõrguga.
 • Materjal sisaldab 120 g eraldusriiet m3 kohta, mis võimaldab paigaldust otse EPS peale.
 • Fatrafol 807/V on ilmastikukindel ja vastupidav ka UV-kiirgusele.
 • Materjali üks serv on ilma kootud tekstiilita, et võimaldada pikisuunalist materjalide liitmist.
 • Tootja annab garantii 1,2 mm paksusele materjalile 12 aastat ja 1,5 mm paksusel 15 aastat.

Kasutamine

 • Kattematerjal paigaldatakse soojusisolatsiooniplaatidele või teistele puhastele, kandvatele pindadele nagu betoon, puit jms aluspind.
 • Fatrafol 807/V kattematerjal ei sobi mehaaniliseks (tüübel) kinnitamiseks.
 • Materjali paigaldamisel tohib kasutada ainult selleks otstarbeks ettenähtud polüuretaan liime.
 • Viimistlusel kasutatakse materjali Fatrafol 804.
 • Fatrafol katteid saab vastastikku ühendada kuuma õhu keevitusega, ümbritseva õhu temperatuur peab olema üle –5 ° C.
Paksus (mm) Laius (mm) Rulli kaal (kg) m²/rull
1,9 (PVC 1,5) 2050 16 32,80
2,4 (PVC 2,0) 2050 13 26,65

FATRAFOL 807/V vastab EN 13956 standardis olevatele nõudmistele.

Nähtavad defektid EN 1850-2

Vastavus

Sirgus EN 1848-2

≤ 50 mm

Tasasus EN 1848-2

≤ 10 mm

Mõõtmete stabiilsus EN 1107-2

max. ± 1,0 %

Max.tõmbejõud EN 12311-2

≥ 650 N/50 mm – ≥ 700 N/50 mm

Rebenemiskindlus EN 12310-2

≥ 160 N – ≥ 180 N

Kokkupandavus madalatel temperatuuridel EN-495-5

≤ -25 °C

Ühenduskoha rebenemise vastupanujõud EN 12317-2

≥ 200 N/50 mm – ≥ 250 N/50 mm

Ühenduskoha murdumise vastupanujõud EN 12317-2

≥ 600 N/50 mm – ≥ 700 N/50 mm

Vee tihedus 400 kPa EN 1928

Vastavus

Vastupidavus staatilisele koormusele EN 12730

Vastavus 20kg

Tulekindlus

Klass E

Kokkupuude UV-ga, kõrgenenud temperatuur ja vesi (5000 h) EN 1297

Vastavus, klass 0

Veeauru omadused-tegur µ EN 1931

10000 ± 3000

Vastupidavus juurte levikule EN 13948

Vastavus

Kaubamärk

Fatrafol 807/V paigaldust tohivad pakkuda vaid selleks volitatud ettevõtted ja vastava väljaõppe saanud omaala spetsialistid.
Fatrafol 807/V paigaldatakse lähtuvalt tootja poolt esitatud tehnoloogilisest juhendist.  Kattematerjal tuleb kinnitada katusekatte stabiilsele osale spetsiaalsete ankurduselementide abil. Ankurdamisel tuleb silmas pidada kattematerjali mõõtmeid ja ilmastikku (tuult). Kattematerjali saab ühendada kasutades kuumaõhu keevitust. Lamineerimist ja ühendamist on võimalik teostada kuni temperatuurini -5 ° C.

Toote dokumendid

  Vaadake kõiki dokumente meie dokumendi registrist.

  Küsi pakkumist