Fatrafol 818/V-UV | Haljas-, Rohekatused

Tootekirjeldus

 • Fatrafol 818/V on PVC-P baasil valmistatud kattematerjal, mis sisaldab klaaskiust tugikangast.
 • Materjal on täielikult ilmastikukindel.
 • Fatrafol 818/V  on mõeldud kasutamiseks haljas-katustel,  mis on koormatud kruusa, taimede kasvupinnasega jne.
 • Tootja annab garantii 1,2 mm paksusele materjalile 12 aastat ja 1,5 mm paksusel 15 aastat.
 • Saadaval nii UV-kindlana kui ka ilma.

Kasutamine

 • Tüübelkinnitus ei ole FATRAFOL 818/V puhul võimalik.
 • Järsu kaldemuutuse korral on võimalik materjal kinnitada äärega metallprofiilile.
 • Fatrafol 818/V ei ole UV kindel, pealmine kaitsekiht peab tagama kaitse ilmastiku mõjude eest.
 • Fatrafol 818-/V-UV on UV kindel!
 • Murukatusele pannes ei ole vaja, et oleks UV-kindel, sellisel juhul sobib kasutada Fatrafol 818/V.
 • Osadel mis on ilmastiku tingimustele paljastatud tuleb kasutada Fatrafol 810 katet.
 • Fatrafol 818/V katteid saab vastastikku ühendada kuuma õhu keevitusega, ümbritseva õhu temperatuuril peab olema üle –5 ° C.
Paksus (mm) Laius (mm) Rulli kaal (kg) m²/rull
1,2 2050 83 51,25
1,5 2050 82 41
1,8 2050 81 33,825

FATRAFOL 818/V vastab EN 13956 standardis olevatele nõudmistele.

Nähtavad defektid EN 1850-2

Vastavus

Sirgus EN 1848-2

≤ 30 mm

Tasasus EN 1848-2

≤ 10 mm

Mõõtmete stabiilsus EN 1107-2

max. ± 0,1 %

Max.tõmbejõud EN 12311-2

≥ 11 MPa

Rebenemiskindlus EN 12310-2

≥ 90 N – ≥ 150 N

Kokkupandavus madalatel temperatuuridel EN-495-5

≤ -30 °C

Ühenduskoha rebenemise vastupanujõud EN 12317-2

≥ 250 N/50 mm

Ühenduskoha murdumise vastupanujõud EN 12317-2

≥ 500 N/50 mm – ≥ 800 N/50 mm

Vee tihedus 400 kPa EN 1928

Vastavus

Vastupidavus staatilisele koormusele EN 12730

Vastavus 20kg

Tulekindlus

Klass E

Kokkupuude UV-ga, kõrgenenud temperatuur ja vesi (5000 h) EN 1297

Vastavus, klass 0

Veeauru omadused-tegur µ EN 1931

20000 ± 4000

Vastupidavus juurte levikule EN 13948

Vastavus

Kaubamärk

Fatrafol 818/V paigaldust tohivad pakkuda vaid selleks volitatud ettevõtted ja vastava väljaõppe saanud omaala spetsialistid.

Kui polüstüreen bituumenelement on külgnev kiht, siis on vajalik takistada nende kokkupuude eralduskihiga.

Fatrafol 818/V-UV paigaldatakse lähtuvalt tootja poolt esitatud tehnoloogilisest juhendist. Kattematerjalid saab ühendada kasutades kuumõhu keevitust. Lamineerimist ja ühendamist on võimalik teostada kuni temperatuurini -5 ° C.

Toote dokumendid

  Vaadake kõiki dokumente meie dokumendi registrist.

  Küsi pakkumist