Fatrafol 804 | Remondi-, Viimistlusmaterjal

Tootekirjeldus

 • Fatrafol 804 on PVC-P baasil valmistatud tugevdamata katusemembraan (homogeene). Antud toode on vastupidav nii ilmastikutingimustele kui ka UV-kiirgusele.
 • Tootja annab garantii 1,2 mm paksusele materjalile 12 aastat ja 1,5 mm paksusel 15 aastat.

Kasutamine

 • Fatrafol 804 on mõeldud kasutamiseks eelkõige keerulistel katusepindadel, detailide viimistlemiseks või juba eelnevalt kaetud pindade parandamiseks.
 • Materjal ei sobi kogu katuse katmiseks.
 • Paigaldamisel peab alumine kattematerjal  olema vähemalt 0,5 mm paksem.
 • Tüübelkinnitus ei ole Fatrafol 804 puhul võimalik.
 • Fatrafol 804 katteid saab vastastikku ühendada kuuma õhu keevitusega, ümbritseva õhu temperatuuril peab olema üle –5 ° C.
Paksus (mm) Laius (mm) Rulli kaal (kg) m²/rull
1,5 1300 51 26
2,0 1200 46 18

Fatrafol 804 vastab EN 13956 standardis olevatele nõudmistele.

Nähtavad defektid EN 1850-2

Vastavus

Sirgus EN 1848-2

≤ 50 mm

Tasasus EN 1848-2

≤ 10 mm

Mõõtmete stabiilsus EN 1107-2

max. ± 0,2 %

Max.tõmbejõud EN 12311-2

≥ 13 MPa

Rebenemiskindlus EN 12310-2

≥ 100 N – ≥ 130 N

Kokkupandavus madalatel temperatuuridel EN-495-5

≤ -35 °C

Ühenduskoha rebenemise vastupanujõud EN 12317-2

≥ 250 N/50 mm

Ühenduskoha murdumise vastupanujõud EN 12317-2

≥ 720 N/50 mm – ≥ 960 N/50 mm

Vee tihedus 400 kPa EN 1928

Vastavus

Vastupidavus staatilisele koormusele EN 12730

Vastavus 20kg

Tulekindlus

Klass E

Kokkupuude UV-ga, kõrgenenud temperatuur ja vesi (5000 h) EN 1297

Vastavus, klass 0

Veeauru omadused-tegur µ EN 1931

16300 ± 3000

Kaubamärk

FATRAFOL 804 paigaldust tohivad pakkuda vaid selleks volitatud ettevõted ja vastava väljaõppe saanud omaala spetsialistid.

FATRAFOL 804 paigaldatakse lähtuvalt tootja poolt esitatud tehnoloogilisest juhendist. Kattematerjalid saab ühendada kasutades kuumõhu keevitust. Lamineerimist ja ühendamist on võimalik teostada kuni temperatuurini -5 ° C.

Toote dokumendid

  Vaadake kõiki dokumente meie dokumendi registrist.

  Küsi pakkumist