Fatrafol 810/V | Lamekatused

Tootekirjeldus

  • Fatrafol 810/ V on PVC-P baasil valmistatud katusemembraan, mis on tugevdatud polüestervõrguga.
  • Materjal on täielikult ilmastikukindel ja vastupidav ka UV-kiirgusele.
  • Fatrafol 810/V on mõeldud lamekatustel kasutamiseks, kuid sobib ka terrassidele ja rõdudele.
  • Materjal on saadaval erinevate variatsioonidena: Broof T1, T2 või T3
  • Tootja annab garantii 1,2 mm paksusele materjalile 12 aastat ja 1,5 mm paksusel 15 aastat.
  • Fatrafol 810/V kattematerjal on mehaaniliselt kinnitatav (ankurdatakse tüüblitega).
  • Katteid saab vastastikku ühendada kuuma õhu keevitusega, kuid ümbritseva õhu temperatuuril peab olema üle –5 ° C.
  • Saadaval ka libisemiskindlana (366 D).

FATRAFOL 810/V on mõeldud kasutamiseks:

  • Mehaaniliselt kinnitatud katustele punkt või sirgjooneliseks kinnitamiseks kattematerjalile kohandatud kiirkinnitustega.
  • Koormatud kald- ja lamekatustele.
Paksus (mm) Laius (mm) Rulli kaal (kg) m²/rull
1,2 2050 81 51,25
1,5 2050 82 41
1,8 2050 81 33,825
2,0 2050 81 30,75

FATRAFOL 810/V vastab EN 13956 standardis olevatele nõudmistele.

FATRAFOL 810/V on osa katuse hüdroisolatsiooni süsteemist FATRAFOL-S, mis on sertifitseeritud ja kooskõlas European Technical Approval ETA-120013 alusel. FATRAFOL-S on emiteeritud vastavuses ETAG 006.

Nähtavad defektid EN 1850-2

Vastavus

Sirgus EN 1848-2

≤ 50 mm

Tasasus EN 1848-2

≤ 10 mm

Mõõtmete stabiilsus EN 1107-2

max. ± 0,3 %

Max.tõmbejõud EN 12311-2

≥ 1000 N/50 mm

Rebenemiskindlus EN 12310-2

≥ 200 N

Kokkupandavus madalatel temperatuuridel EN-495-5

≤ -25 °C

Ühenduskoha rebenemise vastupanujõud EN 12317-2

≥ 260 N/50 mm

Ühenduskoha murdumise vastupanujõud EN 12317-2

≥ 1000 N/50 mm

Vee tihedus 400 kPa EN 1928

Vastavus

Vastupidavus staatilisele koormusele EN 12730

Vastavus 20kg

Tulekindlus

Klass E, Broof (t2 ja t3)

Kokkupuude UV-ga, kõrgenenud temperatuur ja vesi (5000 h) EN 1297

Vastavus, klass 0

Veeauru omadused-tegur µ EN 1931

15000 ± 30 %

Vastupidavus juurte levikule EN 13948

Vastavus

Kaubamärk

FATRAFOL 810/V paigaldust tohivad pakkuda vaid selleks volitatud ettevõtted ja vastava väljaõppe saanud omaala spetsialistid.

FATRAFOL 810/V paigaldatakse lähtuvalt tootja poolt esitatud tehnoloogilisest juhendist.  Kattematerjal tuleb kinnitada katusekatte stabiilsele osale spetsiaalsete ankurduselementide abil. Ankurdamisel tuleb silmas pidada kattematerjali mõõtmeid ja ilmastikku ( tuult ). Kattematerjali saab ühendada kasutades kuumaõhu keevitust. Lamineerimist ja ühendamist on võimalik teostada kuni temperatuurini -5 ° C.

Küsi pakkumist