Ehituskeemia

Kaubamärk
4
1
1
6
7
6
Kasutuskoht
23

Ehituskeemia – Valik mitmesuguseid hermeetikuid, mastikseid, liime ja teipe parandustöödeks ja tihendamiseks.