Ventilatsioon

Kaubamärk
13

Ventilatsioon ja ventilatsioonisüsteemid

Tänapäevase hoone hea sisekliima tagamiseks on lahutamatu osa ventilatsioonisüsteem. Ventilatsioon on oma olemuselt välisõhu tahtlik suunamine siseruumi. Ventilatsiooni saab tänapäeval kasutada ka sisetemperatuuri, niiskuse ja õhuvahetuse reguleerimiseks. Tahtliku välisõhu siseruumi suunamist liigitatakse kaheks: mehaaniliseks ventilatsiooniks ja loomulikuks ventilatsiooniks.

Loomulik ventilatsioon

Loomulik ventilatsioon on välisõhu nn pasiivne suunamine siseruumidesse avade kaudu – luugid, siirdeõhurestid, värskeõhuklapid. Loomuliku ventilatsiooni lahendusi saab vastavalt vajadusele valida fikseeritud või reguleeritavaid. Reguleeritavaid avasi saab juhtida ka automaatselt. Vaid loomulik ventilatsioon ei ole aga enam tänapäevastele standarditele vastav ja seetõttu on mõistlik mehaanilise ja loomuliku ventilatsiooni lahendusi omavahel ka kombineerida.

Mehaaniline ventilatsioon

Mehaaniline ventilatsioon töötab ventilaatoriga õhu suunamise põhimõttel. Mehaanilise ventilatsiooni puhul suunatakse välisõhk siseruumi sissepuhkeventilaatorite abil või suunatakse siseõhk välja väljatõmbeventilaatorite abil. Mehaanilise ventilatsiooni saab kasutada ka ruumi soojendamiseks või jahutamiseks.

Soojustagastusega ventilatsioon

Soojustagastusega ventilatsioon võimaldab kokku hoida küttekuludelt, kuna sisse puhutav õhu soojendamisel kasutatakse ära ruumis juba olev soe õhk. Soojustagastusega ventilatsioon jagatakse tööpõhimõttelt kaheks – plaatsoojusvahetiga ja rootorsoojusvahetiga ventilatsioonisüsteem.
Ventilatsiooni saab valida ka niiskustagastuse funktsiooniga.

Niiskustagastusega ventilatsioon lahendab kütteperioodil levinud õhuniiskuse languse probleemi siseruumides, kandes väljatõmmatavast õhust oleva õhuniiskuse uuesti sissepuhkeõhku. Kütteperioodi välisel ajal süsteem vastupidiselt ei lase üleliigsel niiskusel aga siseõhku siseneda.

Plaatsoojusvahetiga ventilatsioonisüsteem

Meie kliimas on kortermajadele ja eramutele sobiv lahendus plaatsoojusvaheti. Plaatsoojusvahetiga ventilatsioonisüsteemi puhul toimub õhu soojendamine plaatide abil ning sissepuhke ja väljatõmbe õhk ei segune, mis välistab nt toidulõhnade liikumist väljatõmbe õhust tagasi siseruumi. Rootorsoojusvaheti on küll efektiivsem kuid selle lahenduse puhul seguneb soojusvahetis sissepuhutav ja väljapuhutav õhk, mille tõttu ei ole see lahendus paljudel juhtudel mõistlik.

Ventilatsioonisüsteemi oluline osa on ka ventilatsioonitorustik

Sarnasel ventilatsiooniseadmele, on torustiku puhul palju valikuid. Ventilatsioonitorustike toodetakse plastikust või metallist. Vastavalt lahendusele saab neid paigaldada nii ümara, kui ka kandilise kujuga, painduvaid või jäike.

Ventilatsioonisüsteemi puhul on ka olulised lisaseadmed. Müra liikumise takistamiseks torustikus saab paigaldada mürasummutid, tuletõkeklapid tule leviku piiramiseks, tagasilöögiklapp vastuvoolselt õhu liikumise vältimiseks. Tänapäevased lahendused ja lai ventilatsioonisüsteemi seadmete valik võimaldab hästi töötava ventilatsioonisüsteemi rajada ka kitsastes ja keerulistes kohtades.